شرح دارندگان حق امضاء در شرکت های سهامی

حق امضا به این معناست که چه کسانی در شرکت چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را امضا می کنند. برای اعطای حق امضاء به یکی از اعضای هئیت مدیره شرکت یا مدیر عامل باید طبق نمونه ذکر شده در مقاله ،  صورتجلسه تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز را تنظیم نمایند.

حق امضا مجاز در شرکت دارای دو بخش است:  چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و دیگری اوراق عادی و اداری است .اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقا” امضا کنند.

نمونه صورتجلسه تعیین حق امضاء در شرکتهای سهامی

نام شرکت : …………………………
شماره ثبت شرکت : ………………………
سرمایه ثبت شده : ………………………
شناسه ملی : ………………………………
جلسه هیات مدیره شرکت ………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف :

۱ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی ………………… به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی……………………به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی………………به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء …………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د : به خانم /آقای …………………… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

2 thoughts on “شرح دارندگان حق امضاء در شرکت های سهامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *